Technické služby mesta Humenné

OZNAM-prerušenie dodávky elektrickej energie do lámp verejného osvetlenia

Technické služby mesta Humenné   o z n a m u j ú   obyvateľom mesta,
 
 
že v rámci úsporných opatrení   p r e r u š ia   dodávku elektrickej energie do lámp verejného osvetlenia. 
 
Toto opatrenie, zamerané na znižovanie výdajov vstúpi do platnosti   od pondelka 6. apríla   a bude sa týkať   n i e k t o r ý ch  ulíc a mestských častí.
 
Dotknuté   ♦ ulice:  Gaštanová, Tolstého, Sninská,  Orechová,  Školská, Tyršová,
 
                   ♦ mestské časti:  Dubník, Kudlovce, Poľana, Suchý Jarok, priemyselný park Gutmannovo.
 
 
V uvedených lokalitách bude verejné osvetlenie f u n k č n é  od 19:00 - 23:00 hod., mimo týchto hodín bude verejné osvetlenie vypnuté. 
 
Všetkým obyvateľom v spomínaných lokalitách sa v mene Technických služieb ospravedlňujem.
 
Dúfam ze občania naše úsporné opatrenia pochopia, robíme tak v záujme všetkých, ktorým záleží na šetrení verejných finančných prostriedkov                  v tejto ťažkej dobe.
 
  
                                                                                                                                                           Ing. Milan Kuruc, riaditeľ organizácie
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak