Technické služby mesta Humenné

Opatrenie Technických služieb mesta Humenné v súvislosti s ochorením COVID-19

Vzhľadom na uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 804 zo dňa 17. 12. 2020  o obmedzení pohybu  a v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu oznamujeme verejnosti, že od 21.12.2020 až do odvolania sú Technické služby mesta Humenné   pre  verejnosť  u z a t v o r e n é.

Zamestnanci Technických služieb mesta Humenné  naďalej pracujú a vykonávajú pracovnú činnosť. Vaše požiadavky budú zamestnancami kancelárií riadne riešené a vybavované, prednostne telefonicky, prostredníctvom pošty a  e-mailom.

 

Telefonické kontakty zverejnené na stránke:  www.tshe.sk/kontakt

 

Vybrané  telefónne  čísla :

Odvoz odpadu, separačný dvor – 057/775 4356, 0903 272 406, 0911 562 920

Ekonomické oddelenie - 057/775 34 15, 0903 272 402

Sekretariát, pokladňa, parkovacie karty – 057/775 50 20, 0903 272 415

Pohrebisko – 057/775 46 79, 0902 242 192

Hlásenie porúch : - osvetlenia: 0903 272 401

                            - zimná údržba: 0903 272 398

Mesto Humenné logo kosit Envipak