Technické služby mesta Humenné

Vývoz odpadu v dňoch 23.12., 24.12., 27.12.2019

23.12.2019 - pondelok:

HE 183 CD - Kašai, Pužo E. ml.,Pužo E. st. – pondelkový vývoz podľa harmonogramu

HE 590 BT - Olexa, Krídla, Tokár. - pondelkový vývoz podľa harmonogramu

HE 412 CI - Okoš, Balog M., Kašo. - separácia odpaduPapier – Sídl. III., Sídl. Sokolej, Sídl. IIA,Sídl. II.,

                                                                                               Plasty - Sídl. III., Sídl. Sokolej, Sídl. IIA, Sídl. II.,

HE 195 AP - Fedič, Balog R., Paňko. - IBV - KUKA pondelok

HE 314 BK - Jevič, Veichpart, Magej - IBV – KUKA utorok

HE 411 BL- Kurej V., Kurej Š. - smetníky podľa harmonogramu (odpad doviezť na Sninskú do kontajnera)

HE 671 BK – ........... – PZ, parkoviská Mierova, Gorkého, Osloboditeľov, Kuk., Štefánik. – podľa počasia Dargov.hrdinov- pri kostole, SNP – pri kostole,

HE 639 BL – Sabol, Zajac– 7 m3 kont. – Podskalka osada,

HE 425 AI – Taňkoš, Haburaj – 7 m3 kont. – LDCH, Nemocnica, Poliklinika + Podskalka osada

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24.12.2019 - „Štedrý deň“ - utorok:

HE 412 CI - Okoš, Balog M , Kašo. - Sídl.III., Centrum, C1-C2, C15, Kukučínova (celé sídliská-bytovky), Centrum WC a pri pošte III., Billa, Malá stanica, Hotel Alibaba, Ústav Podskalka, Laborecká Domov dôchodcov

Zber SO plasty, papier – Sídl. Sokolej 

HE 183 CD - Kašai, Pužo E. ml.,Pužo E. st. – začať Sídl. Sokolej SNP ulicou, Sídl. I., Mierova, Štúrova, Jasenovská bytovky Les.+Chir. (celé sídliská - bytovky), Slnečný Dom, ORL - Nemocničná, Veľká stanica + výkladka, Čsl. armádyDSS, Mierová Domov dôchodcov, Nemocnica

Vzájomná výpomoc pri zbere komunálneho odpadu HE 590 BT!!!

HE 590 BT - Olexa, Veichpart, Tokár - Mierova str.nožky, 26. novembra + Cheml.intern., Vihorlatská,Kukorelliho, Nám.slobody + za Duklou, Osloboditeľov, GorkéhoH-

5 + kontajnervy pri MŠ Osloboditeľov, Hrnčiarska, Sídl. II celé, Sídl.II.A., (celé sídliská - bytovky), Gorkého H5, parkovisko Gorkého,Lipová Ošetrov.centrum, Medicín.centrum – Duchnovičová

Vzájomná výpomoc pri zbere komunálneho odpadu HE 183 CD-Kašai!!!

 HE 195 AP - Fedič, Balog R., Paňko. - KUKA streda

 HE 314 BK – Jevič , Krídla, Magej – separácia odpadu (plasty+papier – Sídl.II, Mierová str.nožky, Vihorlatská, Nám.slobody Mierová, Štúrovva, Sídl. I. )

 HE 411 BL - Kurej V., Kurej Š. - smetníky podľa harmonogramu obehnúť+ Fontána lásky vian.stánky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.12.2019 – piatok: 

HE 183 CD - Kašai, Pužo E. ml.,Pužo E. st. – Sídl. Sokolej , Sídl. I., Mierova, Štúrova, Jasenovská bytovky Les.+Chir. (celé sídliská - bytovky), Slnečný Dom, ORL - Nemocničná, Veľká stanica + výkladka, Čsl. armády DSS, Mierová Domov dôchodcov, Nemocnica

HE 590 BT - Olexa, Krídla, Tokár. - Mierova str.nožky, 26. novembra + Cheml.intern., Vihorlatská, Kukorelliho, Nám.slobody + za Duklou, Osloboditeľov, Gorkého H-

5 + kontajnervy pri MŠ Osloboditeľov, Hrnčiarska, Sídl. II celé, Sídl.II.A., (celé sídliská - bytovky), Gorkého H5, parkovisko Gorkého, Lipová Ošetrov.centrum, Medicín.centrum – Duchnovičová

HE 412 CI - Okoš, Balog , Kašo. - Sídl.III., Centrum, C1-C2, C15, Kukučínova (celé sídliská-bytovky), Centrum WC a pri pošte III., Billa, Malá stanica, Hotel Alibaba, Ústav Podskalka, Laborecká Domov dôchodcov

HE 195 AP - Fedič, Balog R, Paňko. - IBV - KUKA štvrtok

HE 314 BK - Jevič, Veichpart, Magej -separácia odpaduPapier – Sídl. III., Sídl. Sokolej, Sídl. IIA, Kukorelliho, Nám.sl. za Duklou, Štúrova,

                                                                                                 Plasty - Sídl. III., Sídl. Sokolej, Sídl. IIA, Kukorelliho, Nám.sl. za Duklou, Štúrova,

HE 411 BL - Kurej V., Kurej Š. - smetníky podľa harmonogramu +Fontána lásky vian.stánky

HE 639 BL – Sabol, Haburaj – 7 m3 kont. –LDCH, Nemocnica, Podskalka osada

HE 425 AI – Taňkoš, Zajac – 7 m3 kont. – Podskalka osada, Sep.hala,

 Dokument :

Mesto Humenné ekoservis Envipak